1991

Després de 22 anys al carrer Tallaferro estrenem una nau a la carretera d'Olot, 21.