2006

Comprem un control numèric per als treballs de fusteria.