2014

Menció especial per l'obra Escola Brancal, realitzada amb TECHNAL, IES Sta Clotilde, Lloret de Mar.