Solucions

A Falgarona SL us oferim la millor solució per al vostre projecte.

  • Enfustissats o entarimats, ja siguin interiors o exteriors.
  • Diferents materials i solucions tècniques.
Barana de punt, fabricada amb Maple
Façana d'encadellat
Panell d'accés a la bodega
Piano
Piscina
Piscina
Reixes
tarima de Ipe
Reixa
Porta d'entrada
Restauració de moble Rafael Masó
Folrat de volta
Volta folrada
Fira IFFA
Estructura de pi flandes
Barana de punt, fabricada amb Maple
Façana d'encadellat
Panell d'accés a la bodega
Piano
Piscina
Piscina
Reixes
tarima de Ipe
Reixa
Porta d'entrada
Restauració de moble Rafael Masó
Folrat de volta
Volta folrada
Fira IFFA
Estructura de pi flandes