Solucions

A Falgarona SL us oferim la millor solució per al vostre projecte.

 • Enfustissats o entarimats, ja siguin interiors o exteriors.
 • Diferents materials i solucions tècniques.
 • Encadellat de roure, acabat amb Monocoat
 • Panell folrat amb inox
 • Restauració de l'estructura
 • Tarima d'Ipe
 • Tarima d'Ipe, amb voladís sobre la piscina
 • Reixes massisses d'Ipe, fresades per recollir l'aigua
 • Reixa de bolondo
 • Porta de roure
 • Restauració de bancada, darrera i ferratges del moble
 • Folrat d'una volta, amb tauler marí
 • Folrat amb tauler marí
 • Fabricació i instal·lació de stand de la fira IFFA, per Metalquimia.